top of page
32105678_1808271439239056_86724503455043

Niklas Österberg

Niklas arbetar med byråns samtliga rättsområden och åtar sig bland annat uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han företräder klienter i vårdnads, boende och umgängestvister och är biträde i LVU, LVM och LPT-mål. Niklas har stor erfarenhet av komplicerade och krävande uppdrag, och är specialiserad på brottmålsprocesser.

 

Niklas har en mångårig erfarenhet av processföring och har mångårig erfarenhet av olika typer av domstolsprocesser, även med internationell anknytning. Niklas talar flytande svenska, tyska och engelska.

Utöver sitt arbete som ombud arbetar Niklas och byrån tillsammans med organisationer som på såväl gräsrotsnivå som systemnivå arbetar för mänskliga rättigheter.

bottom of page